Tjenester

Polikiniske undersøkelser

Ultralyd

Røntgen

Blodanalyser

Tannbehandlinger

Kirurgi

Oppstalling av syke dyr

Indremedisinske utredninger

Haltetsutredninger