Tjenester

IMG_0555_edited.jpg

Poliklinikk

Tannbehandling

Patella-attest

Kirurgi

Halthetsutredning

ID-merking og utstedelse av pass

Indremedisin

HD/AD røntgen

Oppstalling